Aanstellingen CP in de federale gerechtelijke zuil

U moet weten dat op 15 februari een arrest van de Raad van State geveld werd tot schorsing van het ministerieel besluit betreffende de fameuze lijst van bijkomende aanstellingen binnen de federale gerechtelijke zuil.

We zaten te wachten op een standpunt van de overheid met betrekking tot dat arrest. Het legt in feite op om alle betrokkenen in kennis te stellen op zodanige wijze dat zij in dit debat hun rechten kunnen afdwingen in het kader van de opheffing van het ministerieel besluit.

Tijdens de bijeenkomst vandaag van het OCP (298) heeft de overheid ons haar standpunt toegelicht : dit is om het ministerieel besluit en de lijst die er het gevolg van is te schrappen, daarna een nieuw ministerieel besluit op te stellen die tot een gewijzigde lijst moet leiden die voldoet aan de verwachtingen van het arrest van de Raad van State, of eigenlijk om twee omstreden namen te schrappen.

Bij gevolg zijn alle personeelsleden die aangesteld waren als CP binnen de federale gerechtelijke zuil hun aanstelling kwijt en worden terug HINP.

Zij zullen zo snel mogelijk opnieuw worden aangesteld ( de voorzitter van het OCP spreekt van een maand ), na verschijning van het nieuwe ministerieel besluit.

Een officiële informatie vanwege de Federale politie zal volgen.

We hebben in uw naam aangeklaagd dat het CRC en FEEDIS reeds zijn gewijzigd zonder dat u officieel van deze situatie op de hoogte werd gebracht van de situatie en de genomen maatregelen.

Vincent’s

Zaventem, 28 maart 2012

 

Aanstellingen CP in de federale gerechtelijke zuil

 

U moet weten dat op 15 februari een arrest van de Raad van State geveld werd tot schorsing van het ministerieel besluit betreffende de fameuze lijst van bijkomende aanstellingen binnen de federale gerechtelijke zuil.

 

We zaten te wachten op een standpunt van de overheid met betrekking tot dat arrest. Het legt in feite op om alle betrokkenen in kennis te stellen op zodanige wijze dat zij in dit debat hun rechten kunnen afdwingen in het kader van de opheffing van het ministerieel besluit.

 

Tijdens de bijeenkomst vandaag van het OCP (298) heeft de overheid ons haar standpunt toegelicht : dit is om het ministerieel besluit en de lijst die er het gevolg van is te schrappen, daarna een nieuw ministerieel besluit op te stellen die tot een gewijzigde lijst moet leiden die voldoet aan de verwachtingen van het arrest van de Raad van State, of eigenlijk om twee omstreden namen te schrappen. 

 

Bij gevolg zijn alle personeelsleden die aangesteld waren als CP binnen de federale gerechtelijke zuil hun aanstelling kwijt en worden terug HINP.

 

Zij zullen zo snel mogelijk opnieuw worden aangesteld ( de voorzitter van het OCP spreekt van een maand ), na verschijning van het nieuwe ministerieel besluit.

 

Een officiële informatie vanwege de Federale politie zal volgen.

 

We hebben in uw naam aangeklaagd dat het CRC en FEEDIS reeds zijn gewijzigd zonder dat u officieel van deze situatie op de hoogte werd gebracht van de situatie en de genomen maatregelen. 

 

Vincent’s

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..