Ik heb mijn aanvraagformulier niet ontvangen

share

Als uw werkgever u tegen 31 maart geen aanvraagformulier bezorgt, of als u het formulier niet meer kan terugvinden maakt u een “verklaring op eer voor het referentiejaar”.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle