16.05.2008

Actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront te Brussel op 15 mei 2008

ONDERHOUD MET DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Als gevolg van het gebrek aan belangstelling vanwege de verantwoordelijke overheden betreffende de syndicale eisen, opgenomen in het sectoraal eisenbundel 2005-2008, is het gemeenschappelijk vakbondsfront tot actie overgegaan. Het was de bedoeling om met deze actie de politieke overheid duidelijk te maken dat wij willen gehoord worden. Zo was het de bedoeling om een ludieke wandeling te maken in het Warandepark! Helaas hebben de autoriteiten van de zone Brussel/Elsene onze poging niet toegestaan noch op prijs gesteld en het nodig geacht om de neutrale zone hermetisch af te sluiten!

In navolging van deze actie werd een delegatie van het syndicaal vakbondsfront ontvangen door de Kabinetchef van de Minister van Binnenlandse Zaken. Tijdens dit onderhoud dat handelde over het eisenbundel, heeft de overheid er zich toe verbonden om op 25/05/2008, tijdens het OCP, een agenda en een methodologie voor te stellen voor de aanvang van de onderhandelingen vanaf volgende maand juni.

In hetzelfde kader zal een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 19/05/2008 ontvangen worden op het Kabinet van de Eerste Minister in aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Wij hebben de Overheid in kennis gesteld dat wij onze acties zullen verscherpen indien zij haar verbintenissen niet na zou komen.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
Vertaling: Marc Tielemans

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle