Actieplan “Gecertificeerde opleidingen”

Naar aanleiding van vele vragen van de vakorganisaties en van het VSOA Politie in het bijzonder met betrekking tot de problemen die zich hebben voorgedaan bij de organisatie van de gecertificeerde opleidingen, heeft de directeur van de ANPA op 20.02.2019 een actieplan voorgesteld om een aantal pijnpunten aan te pakken.

Tijdens het hoog overlegcomité heeft hij het volgende toegelicht:

 • Het doel is dat de personeelsleden Calog die zich inschrijven voor een gecertificeerde opleiding deze kunnen volgen binnen het jaar na hun inschrijving;
 • Hij bevestigt ook (zoals nu reeds het geval is) dat indien deze doelstelling niet wordt bereikt, deze maatregel met terugwerkende kracht zou worden toegepast op zowel de overgang naar de hogere schaal als op de betaling van de competentietoelage;
 • Elke HRM dienst zal binnenkort schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de toestand van haar Calog personeel (inschrijving voor een opleiding, wachtlijst, enz.).
 • Zij zullen deze lijst moeten actualiseren alvorens deze terug te sturen naar de ANPA;
 • Voor elke gecertificeerde opleiding wordt onderzocht of het aanbod overeenkomt met de vraag.
 • Het is mogelijk dat sommige opleidingen met weinig inschrijvingen geannuleerd worden.
 • Opleidingen waarvoor er veel interesse is kunnen uitbesteed worden aan de geaccrediteerde scholen of aan andere opleidingscentra;
 • In het geval dat bepaalde opleidingen worden geannuleerd, kunnen de betrokken personeelsleden een andere opleiding kiezen met behoud van de voordelen die verbonden zijn aan de oorspronkelijke inschrijvingsdatum;
 • Gezien de relatief beperkte keuze voor de niveaus A en B zullen transversale opleidingen worden ontwikkeld (tegen 30 juni 2019);
 • Een continue monitoring van het actieplan is nodig om de politiescholen te sensibiliseren om zich te houden aan de termijnen, hen te informeren over de actiepunten, eventueel nieuwe opleidingen toe te wijzen en de toestand permanent te evalueren;
 • De voortgang van het actieplan wordt regelmatig gerapporteerd aan de betrokken directies en diensten en aan de vakorganisaties via een dashboard met het aantal inschrijvingen per cursus (niveau + gekozen cursus) en het jaar van inschrijving.
 • Dit alles moet worden gezien in het perspectief van de aangekondigde afschaffing van de gecertificeerde opleidingen in 2022 in het kader van het sectoraal akkoord. (de wetteksten moeten nog worden gepubliceerd).Het spreekt voor zich dat het VSOA Politie bijzonder alert zal blijven voor dit terugkerend probleem en u op de hoogte zal houden van de laatste ontwikkelingen in dit belangrijk dossier voor de collega’s van het Calog kader.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..