Acties op 23 oktober te Brussel

politie


Zaventem, 21 oktober 2014

We vernemen van verschillende bronnen dat het NSPV een oproep heeft gelanceerd voor een manifestatie te Brussel op 23 oktober.

Ter herinnering; het gemeenschappelijk front heeft tijdens zijn vergadering van 13 oktober unaniem beslist om verschillende acties te laten voeren uitsluitend door de afgevaardigden teneinde hen een juridische garantie te bieden.

Deze symbolische acties bestonden uit diverse bezoeken bij de Ministers betrokken in het “Pensioendossier” alsook een effectieve actie ter gelegenheid van de Eurotop van 23 en 24 oktober.

Het VSOA Politie dat zijn leden wil vrijwaren van elk juridisch incident ROEPT DE LEDEN NIET OP om op 23 oktober te manifesteren te Brussel.

Engageer u dus niet in wilde manifestaties zonder daarvoor opgeroepen te worden door uw provinciale verantwoordelijken.

Als we geen gehoor krijgen zullen we u binnenkort vragen om deel te nemen aan meer gerichte acties.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..