Acties van de SANS-PAPIERS (mensen zonder papieren) !

Brussel, 29/07/2008

Persmededeling

SANS-PAPIERS (mensen zonder papieren) !
DE POLITIE NAAR DE BEKLAAGDENBANK DOOR DE OVERHEID?

 

Het VSOA Politie volgt met veel belangstelling, via de media en op het terrein, de onwaarschijnlijke ontwikkelingen betreffende de mensen zonder papieren. Hoewel wij toegeven dat dit probleem momenteel uitsluitend van politieke en sociale aard is, stellen wij vast dat de verantwoordelijke overheden niet overwegen om elk op haar niveau, de respectievelijke verantwoordelijkheden te nemen.

Het VSOA Politie betreurt nogmaals het feit dat de Politie tussen hamer en aambeeld geplaatst wordt door de overheid. Meer nog, zij lijkt van de administratieve overheid geen enkele richtlijn te krijgen wat betreft de openbare ordehandhaving met betrekking tot de bescherming van personen en eigendommen.
Men zou zich de vraag durven stellen welke gevolgen zouden kunnen gegeven worden aan de wetsovertredingen begaan door de mensen zonder papieren die zich, door middel van braak en inklimming/braak van afsluiting, toegang hebben verschaft tot private eigendommen? Welk standpunt innemen met betrekking tot het in gevaar brengen van derden of het schuldig verzuim ten opzichte van personen in gevaar?

Het VSOA Politie stelt de verantwoordelijke overheden nu al in kennis dat zij haar leden zal steunen moesten deze, rechtstreeks of onrechtstreeks, geconfronteerd worden met gerechtelijke of administratieve vervolgingen in het kader van disfuncties begaan door deze overheden in het kader van dit dossier.

Een goed verstaander…

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
GSM: 085/534158

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..