Actualiteitsdebat over de feiten op de luchthaven van Charleroi, niets meer dan politieke spelletjes. Maar voor VSOA Politie is dat onvoldoende…

26.08.2020

Vandaag vond er een actualiteitsdebat plaats in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie over de feiten op de luchthaven van Charleroi, waar spijtig genoeg een persoon nadien overleed.

Dergelijke geval is helaas niet uitzonderlijk. Een 39-jarige Pool stierf gisteren nog in een politiecel op het commissariaat in Bree van de politiezone Carma. Een onderzoek naar de omstandigheden en een autopsie zal meer duidelijk moeten brengen.

Maar concrete oplossingen hebben wij vandaag tijdens het actualiteitsdebat niet gehoord. De vaste commissie van de lokale politie heeft in 2013 de toenmalige ministers aangeschreven voor een oplossing in geval van Excited Delirium Syndroom (EDS), zonder resultaat. Wij hebben vandaag enkel vragen gehoord over wie, wanneer en wat heeft gedaan en wie, wanneer, over wat hij of zij al dan niet op de hoogte was van hetgeen zich heeft afgespeeld. Dit biedt momenteel geen oplossing voor de mensen in het werkveld. Feit is dat het overlijden van een persoon na een opsluiting in de cel op de luchthaven van Charleroi reeds meer dan twee jaar geleden in de pers stond. Dus ja, meerdere personen en instanties waren wel degelijk op de hoogte.

VSOA Politie is op dit vlak zeer duidelijk: wij vragen tijdens het hoog overlegcomité van 2 september 2020 een dringende en concrete oplossing voor personen met kenmerken van een EDS of een psychose. Wij bevinden ons momenteel in een crisissituatie, en crisissen vragen nu eenmaal snelle oplossingen. Personen met dergelijke kenmerken horen niet thuis in een politiecel maar hebben dringend medische bijstand nodig.

Laten wij ook heel duidelijk zijn, er bestaat momenteel geen enkele nationale opleiding voor personeelsleden van de geïntegreerde politie hoe zij moeten omgaan met een EDS. Er is geen enkel erkenningsdossier hierover op een hoog overlegcomité overlegd.

Maar de oplossing is nochtans eenvoudig. In Nederland bestaat de aanpak van personen met een EDS als sedert 2013, zowel voor politiediensten als voor medisch personeel. Indien er tegen 2 september geen oplossing wordt geboden voor het politiepersoneel zullen wij onze leden aanbevelen om de richtlijnen uit Nederland (reeds actief van 2013!) toe te passen. Het is dan ook duidelijk voor ons dat onze verantwoordelijken de mensen op het terrein in de steek laten.

Wij zullen ook blijven aandringen op het gegeven dat een officier van bestuurlijke politie meer op het terrein zal moeten aanwezig zijn, tussen zijn mensen. En in gevallen waar het nodig is ook zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..