Afschaffen premiestelsel / Invoeren functionele verloning.

HET VSOA POLITIE IS WAAKZAAM !

Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de berichtgeving in de pers dat de regeringsonderhandelaars hebben beslist om komaf te maken met de 62 verschillende premies eigen aan het Politiestatuut ….
De laatste dagen worden wij dan ook geconfronteerd met een pak ongeruste reacties van personeelsleden, met de vraag welke financiële impact er te verwachten is, en hoe de vakorganisaties hierop zullen reageren. De vraag om actie is bijzonder groot!

Vooreerst betreuren wij dat de vakorganisaties dit eerst dienen te vernemen via de media, en dat men daardoor de personeelsleden onnodig op stang jaagt.
Niettegenstaande wij niet officieel in kennis werden gesteld, en tot op heden over geen enkele tekst beschikken (behalve de berichtgeving in Het Belang van Limburg ); is het anderzijds geen verrassing dat het dossier van de functionele verloning opnieuw op
tafel komt.
Een korte geschiedenis :
• Het protocol 235 bis van 19-09-2008 voorzag dat de overheid het concept van de functionele verloning wilde invoeren. Het VSOA Politie tekende dit protocol voor NIET AKKOORD ! Reden van niet akkoord was dat er (terecht) door onze organisatie werd gevreesd voor een uitholling van de statutaire verworvenheden.
• Mei 2010 : De term “graaicultuur” werd gelanceerd naar aanleiding van de audit in de PZ Gent.
• Naar aanleiding van de studiedag te Herk de Stad (november 2010) vonden sommige leidinggevenden het nodig om de mensen op het terrein te schofferen door in de pers te vertellen dat men tot 3.000 euro extra per maand aan premies kon verdienen.
• Oktober 2011 : schandalen komen aan het licht in de PZ Hazodi.

Na de regeringsvorming komen er vast en zeker belangrijke onderhandelingen aan waarvan wij nu al voelen dat bepaalde “salonflikken” dromen van een fikse loonsopslag, ten nadele van de mensen op het terrein.

Het standpunt van het VSOA is zeer duidelijk :

-­‐ Wanneer het de bedoeling is om het systeem te vereenvoudigen;
-­‐ Wanneer het de bedoeling is om de mensen te belonen die echt operationeel (in de brede zin van het woord) werk doen, en op die manier te zorgen voor “meer blauw op straat”;
Dan is het VSOA Politie zeker bereid om daar constructief aan mee te werken.

-­‐ Wanneer het echter de bedoeling is om op dergelijke manier besparingsmaatregelen door te voeren;
-­‐ Wanneer het de bedoeling is om de terreinmensen te benadelen;
Dan zal het VSOA Politie hun leden oproepen om zeer scherp te reageren !

Wij roepen onze leden dan ook op, om nog even geduld te hebben alvorens te reageren, tot de nieuwe regering – met volle bevoegdheid – hun voorstellen op tafel zullen leggen.

Indien de voorstellen niet voldoen aan bovenvermelde criteria en basisprincipes zal er echter niet getwijfeld worden !

Vincent Gilles                          Vincent HOUSSIN
Président Nationale                Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                          +32496184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..