AFSPRAAK MET DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN IVM PENSIOENEN

vincents


Zaventem, 21 oktober 2014

Vandaag hadden we een afspraak met de Minister van Binnenlandse zaken. Het gesprek over de pensioenen verliep constructief. Wij hebben de Minister van Binnenlandse zaken duidelijk laten weten dat het VSOA-Politie respect vraagt voor de akkoorden uit het verleden mbt de preferentiële leeftijdsgrenzen.

De Minister heeft vooreerst het regeerakkoord toegelicht :

– Er komt een wetswijziging voor diegenen die reeds konden aanvragen op het moment van het arrest, zodat die de oude regeling kunnen behouden.

– Diegenen die 53 jaar waren op de datum van het arrest, zullen op vervroegd pensioen kunnen gaan op 58 jaar.

– Het basisidee is 62 jaar met de mogelijkheid tot een einde loopbaanbeleid.

De Minister zal op 12 november een voorstel op tafel leggen waar men er van uitgaat dat diegene die 58 jaar zijn, een vervroegd pensioen – onder de noemer “verlof voorafgaand aan de pensionering – kunnen aanvragen. Deze regeling zou via een paritair samengestelde eindeloopbaancommissie kunnen worden toegekend, voor zover men geen aangepast werk kan aanbieden.

Los van deze regeling, dient de discussie ook gevoerd te worden in het kader van de “zware beroepen”. De Minister van Binnenlandse zaken, alsook de vertegenwoordiger van de Minister van Pensioenen waren er volledig mee akkoord dat er geen discussie daaromtrent mogelijk is : het beroep van Politieman is een zwaar beroep.

Gezien er daaromtrent geen discussie is, zijn beide Ministers er mee akkoord om een mandaat te vragen in de Ministerraad om ook dit dossier gelijktijdig te onderhandelen op het Onderhandelingscomité van de Politie. Deze regeling zou een definitieve – dus los van de overgangsregeling – oplossing moeten bieden.

VSOA-Politie is zeer argwanend en wacht de onderhandelingen af. De geplande acties worden dan ook verdergezet.

Wij blijven bij onze basiseis om de gemaakte afspraken uit het verleden na te komen.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..