Akties Cipiers

Geachte heer Demesmaeker,

De cipiers zullen actie voeren vrijdag aanstaande en met stellige zekerheid zullen politieambtenaren weer onvoorbereid ingezet worden om de bewaking en veiligheid in de gevangenissen te voorzien, taakstelling waarvoor zij geen enkele opleiding genoten en dewelke insé ook geen politietaak is.

VSOA – Politie wenst ter kennis te brengen aan de Minister van Binnenlandse Zaken dat wij onze leden vandaag nog zullen oproepen om het werk neer te leggen van zodra zij slachtoffer zullen zijn op sociaal gebied van deze onaangekondigde inzet of van zodra zij vaststellen dat daardoor hun veiligheid op enerlei wijze in het gedrang komt.

Voor deze actie is ons het qua timing onmogelijk een stakingsaanzegging in te dienen voor het politiepersoneel vermits de aanzeggingstermijnen verder reiken dan de geplande actiedatum van de cipiers. Tevens is het ons juridisch onmogelijk een terzake specifieke stakingsaanzegging in te dienen voor de personeelsleden van de federale politie vermits deze reeds gedekt zijn door een nog lopende stakingsaanzegging van 24/11/2009 waarvan de termijn afloopt op 31 januari 2010 om 2400 uur.

Onze leden zullen dan ook, gedekt door vermelde aanzegging, het werk kunnen neerleggen, indien nodig.

Wij wens u dit informatief voor alle nuttige doeleinden ter kennis te brengen.

Met de meeste hoogachting,

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..