09.12.2009

Eindejaarstoelage 2009

EINDEJAARSTOELAGE 2009

De eindejaarstoelage wordt uitbetaald op 16 december 2009.

De premie zal worden uitbetaald met de voorziene 7% verhoging van minimum 150 en maximum 300 Eur Bruto.

Wij bekomen dus dezelfde regeling als de rest van het openbaar ambt.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle