ALWEER EEN COLLEGA ZWAARGEWOND

HET GEWELD WORDT STEEDS MAAR DRIESTER
OVERHEID BLINKT UIT IN HUN STRUISVOGELPOLITIEK
VSOA POLITIE DIENT EEN GLOBAAL PLAN IN OM GEWELD TEGEN POLITIEAMBTENAREN IN TE DIJKEN

Wij hebben kennis genomen van de feiten in de nacht van 09/09 op 10/09 te Antwerpen, waarbij een vrouwelijke collega ernstig gewond werd daar toen ze werd aangevallen door een 40-jarige man die een verkeersovertreding had begaan. De agressor gaf de vrouw een aantal vuistslagen in het aangezicht. Wij vernemen dat de collega ernstig gewond raakte en een maand werkonbekwaam zou zijn. Bovendien trapte de betrokkene ook nog eens de ramen van de combi in, nadat hij reeds was gearresteerd.

Ondertussen vernemen wij dat de dader reeds werd vrijgelaten onder voorwaarden … van een geitenwollensokkenbeleid gesproken !!
Wij stellen vast dat het geweld tegen politieambtenaren stelselmatig toeneemt, en wat het nog erger maakt … is dat het geweld steeds maar driester wordt. Ondertussen doet de overheid alsof hun neus bloedt.

Het VSOA Politie zal eind oktober een globaal plan indienen bij Binnenlandse zaken en Justitie teneinde het geweld tegen politie structureel en globaal aan te pakken. Het plan zal zo opgevat worden dat iedere betrokken partij zijn verantwoordelijkheid dient te nemen, en dit naar analogie met het Nederlands “Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren”. Dit plan zal bestaan uit drie pijlers en dient te voorzien in zowel de opvang van slachtoffers en familie, de administratieve en juridische bijstand, en in zowel de strafrechtelijke als burgerrechtelijke vervolging van de daders.

Maar al te vaak stellen we vast dat de slachtoffers van geweld tegen politieambtenaren in de kou blijven staan. Vaak dienen zij zelf hun administratieve rompslomp in orde te brengen, worden ze niet genoeg geïnformeerd omtrent hun rechten, doen sommige overheden moeilijk wanneer ze een raadsman dienen toe te kennen,enz…

Alle betrokken partijen hebben er alle belang bij een gestructureerde aanpak van dergelijk geweld uit te werken. Het draagt niet alleen bij tot de motivatie van de Politiemensen zelf, maar op termijn – enkel wanneer een sterk signaal zal gegeven worden door de overheid – dient het dergelijke feiten drastisch te verlagen, wat dan op zijn beurt kostenbesparend zal zijn voor de betrokken politiezones.

Wij hopen dan ook dat we gehoor krijgen bij alle betrokken en verantwoordelijke overheden (Binnenlandse zaken, Justitie, Federale Politie, alle lokale politiezones, magistratuur, enz … ) maw dat het plan op een constructieve manier wordt overlegd en tot uitvoering wordt gebracht.

Vincent HOUSSIN- Nat. Ondervoorzitter

Vincent GILLES – Président National

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..