Arrest Grondwettelijk Hof inzake “Oranje Loper”

Brussel, 27 juni 2008

ARREST GRONDWETTELIJK HOF  “ORANJE LOPER”

Het Grondwettelijk Hof heeft op 26 juni 2008 een arrest geveld inzake diverse beroepen ingediend ten aanzien van de wet Vesalius Bis m.b.t. de zogenaamde ” oranje loper “.

Onze raadsman analyseert momenteel het arrest en zal ons laten weten, wat de draagwijdte ervan is en welke de eventuele gevolgen zijn die eruit voortvloeien.

Van zodra het advies van onze raadsman in ons bezit is zullen wij dit ter kennis brengen van alle belanghebbenden.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..