27.06.2008

Arrest Grondwettelijk Hof inzake “Oranje Loper”

Brussel, 27 juni 2008

ARREST GRONDWETTELIJK HOF  “ORANJE LOPER”

Het Grondwettelijk Hof heeft op 26 juni 2008 een arrest geveld inzake diverse beroepen ingediend ten aanzien van de wet Vesalius Bis m.b.t. de zogenaamde ” oranje loper “.

Onze raadsman analyseert momenteel het arrest en zal ons laten weten, wat de draagwijdte ervan is en welke de eventuele gevolgen zijn die eruit voortvloeien.

Van zodra het advies van onze raadsman in ons bezit is zullen wij dit ter kennis brengen van alle belanghebbenden.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle