Beide ministers respecteren opnieuw (!) hun getekende protocolakkoorden NIET!

24.01.2024

Zoals u weet werd er een protocolakkoord afgesloten met beide voogdijministers om de tweede fase van de loononderhandelingen op te starten in januari 2024.

Vandaag werd de overheid geïnterpelleerd over dit onderwerp aangezien wij tot op heden nog geen enkele uitnodiging, noch spoor hebben gezien vanuit de ministeriële kabinetten. Ook vandaag werden wij ingelicht dat er nu pas, zeer recent een schrijven werd gericht aan de drie Verenigingen Van Steden en Gemeenten om hun standpunt te kennen.

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat enerzijds de overheid laattijdig de Verenigingen Van Steden en Gemeenten heeft bevraagd, maar anderzijds zich verstopt achter Steden en Gemeenten, terwijl het net de voogdijministers zijn die uiteindelijk de beslissingen dienen te nemen.

Opnieuw kunnen we vaststellen dat beide ministers hun eigen akkoorden niet nakomen.

Samen met het NSPV hebben we een stakingsaanzegging ingediend, met de uitdrukkelijke vraag om de loononderhandelingen op te starten zoals afgesproken, en de uitdrukkelijke vraag dat beide ministers de vergadering voorzitten.

Wij houden jullie verder op de hoogte.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..