Beroep tegen het sectoraal akkoord door de vereniging van steden en gemeenten van Wallonië en Brussel. GEEN FATSOEN!

26.09.2019

Via de media vernemen wij dat deze twee verenigingen een beroep hebben ingediend bij de Raad van State tegen het sectoraal akkoord van de geïntegreerde politie.

De reden zou zijn (het verzoekschrift zelf is uiteraard niet in ons bezit) dat er zich een probleem stelt m.b.t. de financiering van – hetgeen men onterecht – “de herwaardering van de loonschalen” noemt. Het betreft echter een looncorrectie, voor een beperkte categorie die jaren onterecht werden onderbetaald t.o.v. vergelijkbare functies in het openbaar ambt.

U moet weten dat enkel de Raad van Burgemeesters – die is samengesteld uit zowel Waalse, Brusselse als Vlaamse burgemeesters – hun advies moet geven. Dit advies was dan ook positief.

Bijkomend kan bevestigd worden dat de verschillende verenigingen van steden en gemeenten bij dergelijke onderhandelingen steeds worden uitgenodigd. Sommige gaan daar op in, anderen sturen af en toe hun kat …

U moet ook weten dat deze twee verenigingen perfect en op regelmatige basis werden geïnformeerd over deze teksten en onderhandelingen die meer dan twee jaar duurden. Af en toe waren deze verenigingen vertegenwoordigd, nooit werd over het sectoraal akkoord tijdens deze onderhandelingen een opmerking gemaakt!

Het is wel verbazend dat deze politici gedurende jaren er blijkbaar geen probleem mee hadden dat de politiemensen minder betaald werden dan andere collega’s in het openbaar ambt met een vergelijkbare functie. Daarover kwam geen enkele opmerking, wel integendeel…

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit dossier nu wordt misbruikt om druk te zetten op de nieuwe federale regering om de financiering van de politiezones te herbekijken.

Men had tenminste het fatsoen moeten hebben om dit niet te doen op de kap van het personeel van de politie, maar hun politieke probleem te regelen onder politici…

Het is echter koffiedik kijken of dit beroep kans heeft op slagen aangezien we niet beschikken over alle elementen en/of verzoekschriften.

Het VSOA Politie betreurt dat deze twee verenigingen hun politieke doel op deze manier proberen te bereiken, wetende dat er een risico is dat de belangen van het personeel bij de geïntegreerde politie kunnen worden geschaad. De politie die elke dag instaat voor de veiligheid van de bevolking van deze steden en gemeenten.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..