Besparingen bij de Federale Politie – onaanvaardbaar

Zaventem, 12 oktober 2009

PERSMEDEDELING

Om de begroting te redden gaat men besparen op veiligheid.

Onze minister van Binnenlandse Zaken mvr. Turtelboom heeft de mededeling gedaan dat er dit jaar 600 federale politiemensen met pensioen gaan en dat deze slechts worden vervangen door 300 nieuwe medewerkers. Ook volgend jaar zullen er van de 600 pensioengerechtigden maar 300 vervangen worden. Dit is niets meer of minder dan een besparingsoefening op veiligheid, veiligheid waarop ieder burger recht heeft. In tijden van onveiligheid en groeiende criminaliteit is deze maatregel een regelrechte aanslag op de veiligheid van het politie en de burgers van dit land. Het VSOA Politie wil en zal niet meewerken aan een afbouw van de politiediensten van dit land.

Het valt niet te rijmen met het feit dat de lokale overheden schreeuwen om hulp tijdens de rellen die zich laatstleden in Molenbeek hebben voorgedaan en dat bijstand door de federale politie onbestaande is. De bevolking en het personeel mogen niet het slachtoffer worden van dit politieke beleid. Indien de Minister deze maatregel toch zou doordrukken, zal het VSOA gepast reageren met een Nationale stakingsaanzegging. Er zal niet worden teruggedeinsd om met alle middelen de veiligheid van politie en burger veilig te stellen.

Deze maatregel is onaanvaardbaar en ontoelaatbaar!
Jan Schonkeren
Nationale voorzitter
VSOA Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..