Betoging van 06/11 : Het VSOA Politie zegt STOP aan de sluipende politisering van dit grootschalig arbeidsongeval !

politie


Zaventem, 15 november 2014

De heer Mayeur ging deze week echt tot het uiterste, door gebruik te maken van zowat alle – en de meest ongelooflijke – argumenten die leidden tot twee doelen: de olievlek nog wat uit te breiden ( « ik was het niet, het was de andere ») maar vooral deze arbeidsongevallen (zeer grootschalig) te transformeren in een politiek probleem.

Daarbij heeft hij zelfs nog meer “gescoord” – dan bij zijn minachting en totaal gebrek aan empathie – bij de slachtoffers van de politie. De kloof lijkt ons nu zeer (te ?) diep, mede door zijn onsamenhangende uitlatingen en standpunten die hij de laatste dagen uitte.

Maar we dienen ook vast te stellen dat sommige politici zich aan dit spelletje laten vangen.

Daarom roept het VSOA Politie de dames en heren politici op om het werkelijke doel van de discussie niet uit het oog te verliezen : de arbeidsongevallen (grootschalig, met grootschalige gevolgen).

Dus, laat de heer Mayeur maar doen, het is het bevoegde orgaan – het Hoog Overlegcomité dat dezelfde bevoegdheid heeft als een comité voor preventie en bescherming op het werk – dat de werkzaamheden zal verrichten en de nodige conclusies zal trekken en de nodige aanbevelingen en adviezen zal verstrekken.

Het is enkel op basis van de conclusies van dit bevoegd orgaan dat de een fatsoenlijk politiek debat kan beginnen.

Op dit moment wordt er gebakken lucht verkocht en een verwarrende uitleg gegeven, zonder concreet te zijn, ondanks het toenemende ongenoegen bij de gewonde politieagenten en hun collega’s, die er het hunne van denken…

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..