21.02.2020

Bevordering van beveiligingsagenten en -assistenten naar het basiskader – vrijstelling van de module/cluster over geweldbeheersing

Bevordering van beveiligingsagenten en -assistenten naar het basiskader – vrijstelling van de module/cluster over geweldbeheersing

VSOA Politie heeft tijdens het hoog overlegcomité 247 van afgelopen woensdag een voorstel ingediend voor beveiligingsagenten en -assistenten die overgang maken naar het basiskader, zodat zij, naar analogie van de reeds bestaande vrijstelling voor de agenten van politie, vrijgesteld kunnen worden voor de module/cluster geweldbeheersing. (zowel voor interne promotie als voor de procedure in-ex)

De overheid heeft ons voorstel aanvaard.

Beveiligingsagenten en -assistenten die de opleiding van het basiskader volgen mogen op vrijwillige basis de module geweldbeheersing volgen maar ze zijn vrijgesteld van een evaluatie.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle