Bewapening van de agenten van politie : Standpunt van het VSOA-Politie

Persmededeling, Zaventem 24 augustus 2010

Bewapening van de agenten van politie – Standpunt van het VSOA-Politie
Het VSOA-Politie heeft met verbazing kennis genomen van het standpunt van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) inzake de mogelijke bewapening van de agenten van politie. Om de huidige situatie en het standpunt van het VSOA-Politie te begrijpen, dienen we terug te gaan naar de oorsprong van de oprichting van het concept van agent van politie.

Tijdens de discussies die hebben plaatsgevonden inzake de overgang van het concept van hulpagent naar agent van politie heeft het VSOA-Politie altijd het volgende duidelijk gesteld : er kan geen sprake zijn om er goedkopere politieagenten van te maken. Bijgevolg hebben wij toen verkregen dat de taken die zij toebedeeld kregen zeer specifiek waren met als duidelijk gevolg dat deze personeelsleden niet gewapend dienden te zijn

Ondertussen heeft de overheid tijdens de keuze van kledij voor deze categorie een gevaarlijke keuze gemaakt, namelijk gelijkheid in de kledij terwijl het VSOA-Politie duidelijk de eis had uitgesproken dat er een verschil in kledij zou zijn tussen de “bewapenden” en de “niet bewapenden”. En dus is er voor het oog van de bevolking, en dat van de gangsters, geen (of bijna geen) verschil tussen een agent van politie en een politiefunctionaris. Voor een gangster is hij een potentieel gevaar waarvoor de nodige maatregelen genomen dienen te worden

Ondertussen zijn sommige korpschefs begonnen met gemengde diensten op te leggen. Het is dus niet meer uitzonderlijk dat men een ploeg heeft samengesteld uit een politiefunctionaris en een agent van politie. Voor een gangster is dit een potentieel gevaar waarvoor de nodige maatregelen genomen dienen te worden

Dit groter wordend gevaar heeft het VSOA-Politie doen besluiten om de bewapening voor de agenten van politie te vragen.

Maar de filosofie van het VSOA-Politie blijft dezelfde : er kan geen sprake zijn om er goedkopere politieagenten van te maken. En hun taken dienen specifiek te blijven.

Aan de onderhandelingstafel had de Minister van Binnenlandse Zaken oren naar het mogelijke gevaar dat wij naar voren brachten en wou zij dit gevaar zo precies mogelijk laten onderzoeken. Zij heeft dus de Vaste Commissie van de Lokale Politie met dit onderzoek belast. Wij stellen nu vast dat de VCLP in de pers niet uitpakt met de resultaten van dit onderzoek maar reeds met een duidelijk standpunt!

Dit standpunt steunt slechts op budgettaire overwegingen. Het blijkt dat de korpschefs die de VCLP vormen, zich bijna geen zorgen maken over de veiligheid van de agenten van politie.

Voor het VSOA-Politie is het niet aan de VCLP om te beslissen maar aan het officieel orgaan zijnde het Onderhandelingscomité van de Politiediensten en aan de voogdijminister. Wij zullen de nodige acties ondernemen om deze “berekende” fout recht te zetten.

Vincent Gilles
Nationaal Voorzitter
+32475304864

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..