Bijkomende aanstellingen in de gerechtelijke pijler (gevolgen van het Arrest De Bruycker)

art1
Zaventem, 26 september 2013

Wij hadden gevraagd dit punt in te schrijven op de dagorde van het onderhandelingscomité : welke is de  interpretatie van de overheid inzake de gevolgen van dit Arrest? Welke oplossing gaat de overheid aanreiken? Een overzicht:

Er wordt ons gezegd dat de gebeurde aanstellingen tot 01/01/2009 niet in vraag worden gesteld (ook niet voor de reeds gedane benoemingen). Voor de volgende jaren zijn de gevolgen van de annulering dat we terug dienen te vallen op het KB van 3 juni 2007 dat stelt dat er vier categorieën zijn waar de rangorde binnen elke categorie gebaseerd is op de kaderanciënniteit zonder onderscheid te maken tussen het een of andere brevet. Dit betekent dat er in de nu gekende lijst enkele veranderingen zullen gedaan moeten worden waarbij sommige plaatsen zullen winnen en anderen plaatsen zullen verliezen. Maar de overheid verwacht dat iedereen die betrokken is in de derde categorie, op termijn aangesteld zal worden.

De overheid zal dus een uitvoerings MB publiceren met hierin de nieuwe meerjarige lijst van de aanstellingen. Deze vervangt dan de voorgaande lijst die door de annulatie van het KB ongeldig is geworden.

Andere info: het KB van 23/05/2013 inzake de benoeming van een 47 personen die deel uitmaakten van het « overschot 2C-2D ex GP)» waardoor er een equivalent aan bijkomende aanstellingen kon plaatsvinden (wat toelaat om tot het einde van categorie 3 te gaan) is het onderwerp van een beroep tot schorsing waarover we op dit moment niets meer weten. Dit hangt nog als een zwaard van Damocles boven ons

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..