Budget voor de gedwongen repatriëringen bijna opgebruikt. Een gevolg van de verborgen besparingen van deze regering !

milquet
Zaventem, 26 augustus 2013

Wij nemen kennis dat het budget van de Federale Politie voor de gedwongen repatriëringen bijna opgebruikt is voor dit jaar.

Al langer hangt het VSOA-Politie aan de alarmbel om te stoppen met verborgen besparingen bij de Federale Politie.

Zo stellen wij vast dat, in tegenstelling tot wat sommige politici beweren, de
Federale Politie zo’n 100 Miljoen euro (!!) minder krijgt dan in 2012.

Dit is de evolutie van het budget van de Federale Politie :

  20081 20121 Evolutie2 20131 Evolutie2
Personeel 820 930 13 841 -10
Functionering 164 172 5 170 -1
Investering 63 34 -46 31 -9
Funct & Invest 227 207 -9 202 -2
Dotatie 670 736 10 717 -3
Totaal 1.944 2.079 7 1.961 -6

 

1)     In miljoen euro

2)     In percentage

 

Als we deze tabel analyseren, komt het VSOA-Politie tot volgende vaststelling :

  • Globaal gezien, wanneer men de begroting tot 2012 bekijkt, is deze positief : + 7%.
    • De investeringen worden fors afgeremd, welke de werking van de diensten in gevaar brengt.
    • Dat de positieve balans over een periode van vier jaar, volledig wordt tenietgedaan in slechts één jaar !

Niet verwonderlijk dus dat bepaalde operationele taken niet meer kunnen uitgevoerd worden. 

Is het wachten tot het weer ergens ernstig verkeerd loopt vooraleer men WERKELIJK opnieuw zal investeren in de veiligheid van de bevolking ?

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..