Burgemeester deed veldwerk… VSOA Politie vraagt maatregelen aan de Minister van Binnenlandse Zaken

art1


Zaventem, 09 november 2014

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van de verschillende verklaringen van de Brusselse burgemeester m.b.t. de ordedienst en de ernstige gevolgen voor meer dan 100 politiemensen.

Enerzijds bevestigt de heer Majeur in zowel “het laatste nieuws” als in “La Derniere Heure” dat hij inderdaad tussen de manifestanten stond. De uitleg die daaromtrent wordt gegeven : “ik deed veldwerk”…

Anderzijds baart het ons zorgen dat deze burgemeester zelfs niet eens de ernst van de zaak inziet. Bij dergelijke manifestaties dient de burgemeester niet “op het veld” te staan, maar dient hij aanwezig te zijn in (of dichtbij) het commandocentrum om mee de ordediensten te leiden.

Het is verwonderlijk dat de burgemeester blijkbaar niet snapt dat hij de bestuurlijke overheid is wat de facto betekent dat hij de eindverantwoordelijke is voor de correcte uitvoering van de opdrachten inzake de handhaving van de openbare orde. Daarom is zijn plaats in (of dichtbij) het commandocentrum, waar hij rechtstreeks contact heeft met de leidinggevenden van de politiediensten, en waar hij de live-beelden kan volgen van het volledige parcours van de manifestatie en de eventuele calamiteiten.

Of probeert deze burgemeester ons wijs te maken dat hij een perfect overzicht had over alle straten van Brussel en de ordedienst vanop de trappen van de Beurs ?

“ J’ai accordé à PolBru tous les moyens matériels et humains qui m’ont été demandé pour le maintien de l’ordre de la manif. Le SLFP ment “ lezen we via zijn Twitteraccount.

Verwonderlijk … in La Derniere Heure antwoordt de burgemeester op de vraag :

“Et combien de policiers au total étaient mobilisés pour la manifestation ? “Je ne sais pas le dire.”

Stel u voor, burgemeester van de Belgische hoofdstad, eindverantwoordelijke voor de openbare orde, administratief hoofd van de Politie: “Je ne sais pas le dire … “

Een andere uitspraak van de heer Majeur in HLN dat “agenten die zich niet in zijn aanpak kunnen vinden, hebben altijd het recht elders te gaan werken” getuigt van bijzonder weinig respect naar de betrokken en gewonde collega’s.

Welke bevelen hij als “hoofd van de openbare orde” tijdens de ordedienst heeft gegeven is niet duidelijk. De heer Majeur geeft wel toe aan het Laatste Nieuws : “om een échte veldslag te voorkomen, waarbij gewone betogers in de klappen zouden delen, vroeg ik de politie inderdaad om zich zoveel mogelijk afzijdig te houden”…

De burgemeester schijnt ook zijn verantwoordelijkheid niet te kennen als werkgever waarbij hij alle nodige preventiemaatregelen dient te nemen teneinde zijn werknemers – in casu de politiemensen – te beschermen.

Tot slot nemen we kennis van de laatste reactie van de burgemeester in het VRT en RTBF journaal, waarbij hij nu plotseling stelt dat de leiding van de politie in handen was van de politiechef. Over de bevelen wou hij het volgende kwijt : “als men het mij gevraagd had, dan had ik het omgekeerde bevolen”…

Hoe zou men het hem moeten gevraagd hebben ? De burgemeester was bezig met “veldwerk”

Of zoals iemand op Twitter het goed heeft verwoord :

“c’est pas moi c’est l’autre ….. c’est beau la politique …. en attendant le peuple payé ….”


Wij vragen dan ook aan de Minister van Binnenlandse Zaken om :

– hoogdringend een Hoog overleg comité te organiseren teneinde deze problematiek te bespreken op het bevoegde comité,

– een onderzoek te laten instellen door de Algemene Inspectie omtrent het gebeurde, in het bijzonder de verantwoordelijkheden van de bestuurlijke overheid,

– bij de volgende ordedienst in Brussel zelf plaats te nemen in het crisiscentrum om de leiding te nemen van de ordediensten en de politie, daar de burgemeester zich blijkbaar niet bewust is van zijn verantwoordelijkheden.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..