Burgerlijke procedure tegen de Belgische Staat

30.06.2023

VSOA Politie, NSPV en ACV-Openbare Diensten hebben via hun advocaat, meester Uyttendaele een burgerlijke procedure aangespannen tegen de Belgische Staat. De vakorganisaties verwijten de regering woordbreuk. De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, VSOA Politie en NSPV tekenden na bijna één jaar onderhandelen een protocolakkoord. ‘Een “historisch akkoord” volgens onze minister. Eindelijk een loonsverhoging na 20 jaar stilstand en het vrijwaren van de regeling van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP).

Na een jaar onderhandelen leek het akkoord aanvaardbaar, mits enkele essentiële voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat in 2024 nieuwe onderhandelingen opgestart worden over o.a. het loon van alle politiemedewerkers.

In oktober 2022 werd door de regering echter anders beslist. Tijdens het budgettair conclaaf werd het protocol éénzijdig gewijzigd. Een loonsverhoging gespreid over drie jaar met een uitdoofscenario voor de NAVAP-regeling. Een scenario dat onaanvaardbaar is voor minstens drie van de vier vakorganisaties. Dit in het licht van 20 jaar stilstand, de steeds stijgende werkdruk en het toenemend geweld tegen de politie.

Vele acties werden door de drie vakbonden gevoerd om het ongenoegen, tegen de eenzijdige beslissing van Vivaldi, kracht bij te zetten.

Verschillende politieke fracties werden bezocht en de vakorganisaties werden zelfs gehoord tot in het parlement.

Geen moeite werd gespaard om te trachten deze onmogelijke situatie om te buigen naar een positief verhaal. Maar enkelen binnen de regering houden het been stijf omwille van een “principe”.

Onze raadsman heeft daarom een procedure voor de burgerlijke rechtbank ingeleid op 22 juni 2023.

Alleszins zullen wij samen met NSPV en ACV-Openbare Diensten alle legale middelen aanwenden om de rechten van onze leden en bij uitbreiding die van de hele politiepopulatie te vrijwaren.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..