20.11.2020

CALog: de competentieontwikkelingstoelage wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen

CALog: de competentieontwikkelingstoelage wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen

Een dossier dat reeds sedert 2007 aansleept gaat eindelijk een positief resultaat krijgen.

Op de competentietoelagen die jaarlijks worden toegekend aan CALog personeelsleden na het slagen in een gecertificeerde opleiding worden pensioenbijdragen ingehouden. Het KB dat ervoor zorgt dat deze inhouding in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen werd echter nooit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meermaals zijn de syndicale organisaties hiervoor tussengekomen zowel bij onze overheden als bij de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen.

Nadat het dossier werd onderhandeld in het onderhandelingscomité van de politiediensten van 30.09.2020, werd het OKB op 19.11.2020 op dagorde geplaatst van het Comité A. De laatste hindernis is dus achter de rug. Wij wachten nu op de publicatie in het Belgisch Staatsblad zodat deze beslissing met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2007 wordt toegepast.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle