03.05.2021

CALog: laatste mogelijkheid om zich in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding

CALog: laatste mogelijkheid om zich in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding

De bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juni 2019 maken een einde aan het systeem van gecertificeerde opleidingen en aan de competentieontwikkelingstoelage voor het personeel in het administratief en logistiek kader (CALog) vanaf 01.11.2022.

Collega’s die momenteel niet in aanmerking komen voor een gecertificeerde opleiding of die het einde van hun recht naderen, hebben een laatste kans om hun situatie te regulariseren door zich in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding VÓÓR 01.09.2021 (d.w.z. uiterlijk op 31.08.2021!).

Na deze datum zal dit niet meer mogelijk zijn.

De competentieontwikkelingstoelage wordt in september 2022 voor de laatste maal uitbetaald aan de CALog personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden.

Een regularisatie met terugwerkende kracht is van toepassing indien de opleiding waarvoor het personeelslid zich tijdig heeft ingeschreven, om organisatorische redenen of in geval van overmacht, niet vóór deze datum kon worden gevalideerd.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle