09.08.2008

Calog

De diversiteit van de functies en de statutaire verschillen bij het administratief en logistiek  kader vormen een belangrijk element bij de syndicale onderhandelingen.
Van onderhoudspersoneel tot directeur human resources over laboratorium-assistenten of andere vakmensen, VSOA-politie wil effectief investeren in elk van deze eigenheden.

Zowel voor de contractuele personeelsleden als de statutairen vindt men in onze structuur op elk niveau een gespecialiseerde afgevaardigde om hen bij te staan.
Afgevaardigden Calog van elke provincicie hebben zich verenigd in een nationale werkgroep om  specifieke problemen en eisen te inventariseren, te coördineren en te duiden.

Voor VSOA-politie is het Calog méér dan enkel operationele ondersteuning.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle