Categories
Copernicus

COPERNICUS – Het VSOA- Politie blijft niet stilzitten !

Zaventem, 27 oktober 2010
 
Het VSOA- Politie blijft niet stilzitten !
Maar het VSOA Politie maakt u geen blaasjes wijs.

Het is immers gemakkelijk om zich op agressieve manier te manifesteren … of bedrieglijke beloftes te verspreiden.

Wij hebben een advocatenkantoor reeds de opdracht gegeven om de dagvaarding klaar te maken. Het voorstel van besluiten werd ons zopas toegestuurd. Geloof niet dat het zal volstaan om klakkeloos de argumenten van Sypol.be te kopiëren want in het geval dat de overheid beroep zal aantekenen (hetgeen door de overheid reeds werd aangekondigd), zou het kunnen volstaan dat één nieuw argument het vonnis wijzigt. Niet iedereen is dus zeker dat het op dit niveau een beklonken zaak is.

Wij gaan u dus een formulier met mandaat opsturen naar uw thuisadres. Dit formulier zal u rond 15 november 2010 bereiken. Wij vragen u dan ook om dit te terug te sturen binnen de maand. Gelijktijdig zullen wij de tekst van de dagvaardiging, een begeleidende tekst en een printbare versie van het mandaat op de site plaatsen .

WIJ MAKEN U GEEN BLAASJES WIJS.

Wij bieden u geen kat in een zak aan, zoals sommige andere organisaties.

Want er zijn ook risico’s aan verbonden : wanneer men in het ongelijk wordt gesteld kan men een rechtsplegingsvergoeding moeten betalen. Indien dit het geval zou zijn, hebben wij ons er toe verbonden om deze ten laste te nemen. Geef toe dat het onverantwoord zou zijn om met dat risico, tijdens het bepalen van de strategie, geen rekening te houden.

Wij vragen u dus om nog twee weken geduld te hebben.

En vooral, laat u niet misleiden ! U lid maken van een andere organisatie omwille van de zogenaamde resultaten die u voorgespiegeld worden (hetgeen totaal onzeker is) is één ding. Veranderen van vakorganisatie zou echter betekenen dat u uw opgebouwde rechten zou verliezen.

U kan op ons rekenen, het VSOA-POLITIE zal de belangen van AL haar leden verdedigen !

Vincent HOUSSIN Nationaal Ondervoorzitter

Vincent GILLES Nationaal Voorzitter

Categories
Copernicus

Copernicuspremie – stand van zaken

Zaventem, 20 oktober 2010

Twee organisaties voeren momenteel een zeer agressief rekruteringsbeleid gebaseerd op het vonnis van eind september met betrekking tot de Copernicuspremie op aangeven van Sypol.be.

Waar we van de ene organisatie nog kunnen begrijpen dat op deze manier wordt gereageerd, stellen wij ons ernstige vragen omtrent de pretentie van de andere organisatie dewelke tracht te recupereren op een zaak die zij niet eens zelf hebben gelanceerd.

Wat er ook van zij… geloof niet in de luchtkastelen die men probeert te verkopen. Door u opzettelijk niet volledig in te lichten van alle elementen, behandelen sommigen de mensen als idioten en/of huurlingen, hetgeen een respectloos misprijzen betreft.

Ondertussen werd het vonnis nog steeds niet betekend ! Hetgeen tot op heden wil zeggen … dat er geen enkel personeelslid recht heeft op iets.

Vanaf het vonnis en tot op heden, hebben wij niet stilgezeten daar dat wij reeds een eerste vergadering (vorige woensdag) hadden met beide Ministers om een stand van zaken op te maken en waarbij gesteld werd dat de Minister dit opnieuw zal voorleggen aan de regering om na te zien of er eventuele marges zijn. Er is een nieuwe en LAATSTE vergadering gepland op donderdag 21/10/2010.

Pas wanneer Sypol.be het vonnis zal laten betekenen door de Overheid (in de persoon van de Minister van Binnenlandse zaken); dan en enkel OP DAT MOMENT – omdat het vonnis dan moet uitgevoerd worden, en de Minister onvermijdelijk (zij heeft het vorige woensdag reeds aangekondigd) in beroep zal gaan ; zullen wij onze kaarten op tafel leggen (stakingsaanzegging en procedure). Maar ook andere scenario’s kunnen zich voordoen, en dan is het aan ons om klaar te zijn en te anticiperen op de verschillende mogelijkheden.

Zonder technisch te willen zijn kunnen wij in twee woorden stellen dat een procedure weldoordacht dient gerealiseerd te worden en dat een stakingsaanzegging op het “goede” moment dient neergelegd te worden. U moet ook weten dat een procedure alle concrete gegevens dient te bevatten omtrent (X) aanvragers, om de werkelijke schade te kunnen bepalen.
Uiteindelijk moet u ook weten dat onze uiterste datum om een procedure te starten – in het ongunstigste scenario – 31 december is.

Zelfs wanneer wij minder lawaai maken dan sommige anderen, zullen wij misschien het zwaarst doorwegen in dit dossier. En geloof ons dat wij zowel de belangen van onze leden als de collectieve belangen verdedigen.

Wij maken echter niet van de gelegenheid gebruik om ons te “vetten” door te proberen met valse argumenten te rekruteren, met als risico dat men misschien mensen zal teleurstellen. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat de procedure in beroep het vonnis in eerste aanleg teniet doet.
Laat u dus niet verblinden door de bedragen die ontstaan zijn door een sterke verbeeldingskracht van sommigen.

Vincent Gilles, Nationaal voorzitter
Vincent Houssin, Nationaal ondervoorzitter