Copernicuspremie – stand van zaken

Zaventem, 20 oktober 2010

Twee organisaties voeren momenteel een zeer agressief rekruteringsbeleid gebaseerd op het vonnis van eind september met betrekking tot de Copernicuspremie op aangeven van Sypol.be.

Waar we van de ene organisatie nog kunnen begrijpen dat op deze manier wordt gereageerd, stellen wij ons ernstige vragen omtrent de pretentie van de andere organisatie dewelke tracht te recupereren op een zaak die zij niet eens zelf hebben gelanceerd.

Wat er ook van zij… geloof niet in de luchtkastelen die men probeert te verkopen. Door u opzettelijk niet volledig in te lichten van alle elementen, behandelen sommigen de mensen als idioten en/of huurlingen, hetgeen een respectloos misprijzen betreft.

Ondertussen werd het vonnis nog steeds niet betekend ! Hetgeen tot op heden wil zeggen … dat er geen enkel personeelslid recht heeft op iets.

Vanaf het vonnis en tot op heden, hebben wij niet stilgezeten daar dat wij reeds een eerste vergadering (vorige woensdag) hadden met beide Ministers om een stand van zaken op te maken en waarbij gesteld werd dat de Minister dit opnieuw zal voorleggen aan de regering om na te zien of er eventuele marges zijn. Er is een nieuwe en LAATSTE vergadering gepland op donderdag 21/10/2010.

Pas wanneer Sypol.be het vonnis zal laten betekenen door de Overheid (in de persoon van de Minister van Binnenlandse zaken); dan en enkel OP DAT MOMENT – omdat het vonnis dan moet uitgevoerd worden, en de Minister onvermijdelijk (zij heeft het vorige woensdag reeds aangekondigd) in beroep zal gaan ; zullen wij onze kaarten op tafel leggen (stakingsaanzegging en procedure). Maar ook andere scenario’s kunnen zich voordoen, en dan is het aan ons om klaar te zijn en te anticiperen op de verschillende mogelijkheden.

Zonder technisch te willen zijn kunnen wij in twee woorden stellen dat een procedure weldoordacht dient gerealiseerd te worden en dat een stakingsaanzegging op het “goede” moment dient neergelegd te worden. U moet ook weten dat een procedure alle concrete gegevens dient te bevatten omtrent (X) aanvragers, om de werkelijke schade te kunnen bepalen.
Uiteindelijk moet u ook weten dat onze uiterste datum om een procedure te starten – in het ongunstigste scenario – 31 december is.

Zelfs wanneer wij minder lawaai maken dan sommige anderen, zullen wij misschien het zwaarst doorwegen in dit dossier. En geloof ons dat wij zowel de belangen van onze leden als de collectieve belangen verdedigen.

Wij maken echter niet van de gelegenheid gebruik om ons te “vetten” door te proberen met valse argumenten te rekruteren, met als risico dat men misschien mensen zal teleurstellen. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat de procedure in beroep het vonnis in eerste aanleg teniet doet.
Laat u dus niet verblinden door de bedragen die ontstaan zijn door een sterke verbeeldingskracht van sommigen.

Vincent Gilles, Nationaal voorzitter
Vincent Houssin, Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..