COPERNICUS – Het VSOA- Politie blijft niet stilzitten !

Zaventem, 27 oktober 2010
 
Het VSOA- Politie blijft niet stilzitten !
Maar het VSOA Politie maakt u geen blaasjes wijs.

Het is immers gemakkelijk om zich op agressieve manier te manifesteren … of bedrieglijke beloftes te verspreiden.

Wij hebben een advocatenkantoor reeds de opdracht gegeven om de dagvaarding klaar te maken. Het voorstel van besluiten werd ons zopas toegestuurd. Geloof niet dat het zal volstaan om klakkeloos de argumenten van Sypol.be te kopiëren want in het geval dat de overheid beroep zal aantekenen (hetgeen door de overheid reeds werd aangekondigd), zou het kunnen volstaan dat één nieuw argument het vonnis wijzigt. Niet iedereen is dus zeker dat het op dit niveau een beklonken zaak is.

Wij gaan u dus een formulier met mandaat opsturen naar uw thuisadres. Dit formulier zal u rond 15 november 2010 bereiken. Wij vragen u dan ook om dit te terug te sturen binnen de maand. Gelijktijdig zullen wij de tekst van de dagvaardiging, een begeleidende tekst en een printbare versie van het mandaat op de site plaatsen .

WIJ MAKEN U GEEN BLAASJES WIJS.

Wij bieden u geen kat in een zak aan, zoals sommige andere organisaties.

Want er zijn ook risico’s aan verbonden : wanneer men in het ongelijk wordt gesteld kan men een rechtsplegingsvergoeding moeten betalen. Indien dit het geval zou zijn, hebben wij ons er toe verbonden om deze ten laste te nemen. Geef toe dat het onverantwoord zou zijn om met dat risico, tijdens het bepalen van de strategie, geen rekening te houden.

Wij vragen u dus om nog twee weken geduld te hebben.

En vooral, laat u niet misleiden ! U lid maken van een andere organisatie omwille van de zogenaamde resultaten die u voorgespiegeld worden (hetgeen totaal onzeker is) is één ding. Veranderen van vakorganisatie zou echter betekenen dat u uw opgebouwde rechten zou verliezen.

U kan op ons rekenen, het VSOA-POLITIE zal de belangen van AL haar leden verdedigen !

Vincent HOUSSIN Nationaal Ondervoorzitter

Vincent GILLES Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..