Categories
Hoog Overlegcomité Laatste nieuws

VSOA Politie neemt NIET deel aan de onderhandelingen

Brussel, 18 juni 2008
Vandaag om 12:00 uur heeft het Nationaal Comité van VSOA – Politie, unaniem beslist om niet deel te nemen aan de onderhandelingen met betrekking tot het sectorale eisenbundel, welke morgen 19 juni 2008 van start gaan. VSOA – Politie hoopt in dit standpunt gevolgd te worden door de andere representatieve vakorganisaties.

Het Nationaal Comité vindt de tegenvoorstellen van de overheid onaanvaardbaar. Zij bieden in geen enkel opzicht een antwoord op het elf punten eisenbundel van de vakbonden en riskeren integendeel personeelscategorieën tegen elkaar op te zetten veeleer dan hen te doen samenwerken. Wij wensen op geen enkel ogenblik medeplichtig te zijn aan een ontmanteling van het statuut voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Voorts heeft de overheid haar gegeven woord inzake een voorgaand akkoord zonder meer gebroken (niet uitvoering van de boni-santé) en aldus bewezen niet betrouwenswaardig te zijn.

Al onze leden zullen in de loop van de maand juni per persoonlijke brief volledig geïnformeerd worden omtrent het waarom van deze beslissing. Daarin zullen onze leden tevens op de hoogte gebracht worden van de plaats, data, en aard van de acties welke zulke ondernomen worden.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Categories
Hoog Overlegcomité Laatste nieuws Newsletter Newsletter NL

Newsletter 2015-64 : Hoog overlegcomité 136

politie


Zaventem, 12 april 2015

Newsletter 2015-64 : Hoog overlegcomité 136

ATO “BICENTENAIRE DE LA COMMEMORATION DE LA BATAILLE DE WATERLOO” – CSD WAALS-BRABANT

SOCIALE BEGELEIDINGSMAATREGELEN IN HET RAAM VAN DE OPTIMALISATIE – VERVOLG HOC 135

JAARVERSLAG CG/WB

VARIA

F/L 0021

Omzendbrief 18 dec 2014 “monitoring van het personeel”

Vaccinaties