Categories
Inhoud

Avantages Divers

Tarifs GSM réduits:

• Les membres du SLFP-Police peuvent bénéficier de tarifs spéciaux chez Base.

Assurances avantageuses:

• Assurances au tarif de groupe au meilleur rapport qualité/prix.

Magazine d’informations ‘Argument’:

• Vous recevez tous les mois le périodique « Argument » du SLFP.

Avantages Divers auprès du SLFP-Général:

• En tant que membre du SLFP-Police, vous bénéficiez en outre de tous les avantages de notre organisation syndicale soeur, la CGSLB :
Réductions sur les voyages, cartes avantages dans les magasins, calcul gratuit de vos impôts, carburant moins cher, séjours de vacances à prix d’amis, etc…
Voir http://www.slfp.eu

 

 

 

Categories
Inhoud

Calog

De diversiteit van de functies en de statutaire verschillen bij het administratief en logistiek  kader vormen een belangrijk element bij de syndicale onderhandelingen.
Van onderhoudspersoneel tot directeur human resources over laboratorium-assistenten of andere vakmensen, VSOA-politie wil effectief investeren in elk van deze eigenheden.

Zowel voor de contractuele personeelsleden als de statutairen vindt men in onze structuur op elk niveau een gespecialiseerde afgevaardigde om hen bij te staan.
Afgevaardigden Calog van elke provincicie hebben zich verenigd in een nationale werkgroep om  specifieke problemen en eisen te inventariseren, te coördineren en te duiden.

Voor VSOA-politie is het Calog méér dan enkel operationele ondersteuning.

Categories
Inhoud

Indemnité de grève

• Intervention à partir du premier jour.

• 50 euros par jour de grève et 25€ par demi-jour.
L’indemnité de grève est due lorsqu’il y a eu un mot d’ordre de grève du SLFP Police à l’adresse de tous les
membres du personnel du secteur, OU d’une catégorie particulière, et ce alors pour les membres de cette
catégorie visée en fonction de la stratégie arrêtée par le Comité national du SLFP Police.
Lorsque la caisse de grève est vide, il n’y a plus d’indemnité versée

Demande de la prime de grève

Categories
Inhoud

Fonds ‘begrafeniskosten’ & ‘overlijden bij ongeval’

Fonds ‘begrafeniskosten’:

Bij overlijden van een lid krijgt de persoon die de werkelijke kosten van de begrafenis draagt 1.240 euro.

Per kind ten laste wordt dat bedrag verhoogd met 375 euro.

Hier geldt een wachttijd van twee jaar actieve dienst voor nieuwe leden.
Bovendien moet het overleden lid zijn, of haar, bijdrage effectief hebben betaald.

Fonds ‘overlijden bij ongeval’:

De uitkering bij overlijden bij ongeval bedraagt momenteel 7500 euro.

De wettelijke erfgenamen zijn de rechthebbenden. Er is geen wachttijd voor nieuwe leden.