Cijfers « geweld door de politie » van het Comité P : Wij schetsen de juiste context en de belangrijkheid van het fenomeen !

politie
Zaventem, 29 november 2013

Nog maar een keer, dienen wij vast te stellen dat het Comité P een rapport in de pers brengt zonder dat het rapport zelfs nog niet eens werd voorgesteld in de Kamercommissie Binnenlandse zaken.  Het rapport gaat over de cijfers van het geweld gebruikt door de Politie.

Voor alle duidelijkheid : het VSOA Politie accepteert ook niet het buitensporig geweld dat zou gebruikt worden door sommige collega’s !

Echter dient men de juiste dimensie van het fenomeen te schetsen en dient dit in de juiste context geplaatst te worden.

Eerst en vooral dient opgemerkt dat men over ongeveer 10.000.000 interventies spreekt per jaar !

Enerzijds  stelt het comité P dat er een verhoging is van het geweld gebruikt door de Politie.  Mogelijks klopt deze stelling, zoals er een verhoging is van het geweld tegen de politie (cijfers ANG).  Men spreekt dus enerzijds over 576 feiten, en anderzijds over 7460 feiten.
Bovendien blijkt uit de fenomeenanalyse van de Federale Politie dat 67 % van de politieambtenaren welke geconfronteerd worden met verbaal geweld, intimidatie, bedreigingen, geen klacht neerleggen…

Anderzijds, mag men zeker niet uit het oog verliezen dat het comité P zelf heeft vastgesteld dat 88% van de klachten die zij ontvangen… niet gefundeerd zijn.

Tot slot, spreekt men over een 70 feiten « niet verantwoord geweld » gebruikt door de Politie.  We stellen vast dat er 168 politiemensen werden vervolgd in de periode 2009-2012 waarvan 27 % werden veroordeeld.  Er is dus geen straffeloosheid ten opzichte van de Politie,   in tegenstelling van wat sommigen zouden durven beweren.

27 % van de 168 politiemensen op een periode van 3 à 4 jaar.  Men spreekt dus over ongeveer 0,1 % van de politiemensen ! Spijtig dat men deze cijfers en het rapport niet in de juiste context plaatst, en daarmee de 99,9 % van de politiemensen in een slecht daglicht plaatst.

Wij blijven er dan ook van overtuigd dat het fenomeen van geweld gebruikt door de Politie ten opzichte van het fenomeen geweld gebruikt tegen de Politie, zeer klein is. 

Het VSOA Politie heeft een compleet dossier klaar, dat zich niet enkel focust op zwaardere straffen ten opzichte van de daders geweld tegen de Politie, maar welke het fenomeen globaal aanpakt.
Bijvoorbeeld door een reële bijstand en opvang aan de collega’s die het slachtoffer zijn, een betere en aangepaste opleiding, enz …

Want, … politiemensen die goed in het vel zitten, zal automatisch zorgen voor een drastische vermindering van deze geweldfeiten (door en tegen hen), welke wij allemaal betreuren.

Vincent Gilles                              Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

 

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..