Consumptiecheque : VSOA Politie schrijft de minister aan met concreet voorstel

05.11.2020

De federale regering besliste begin juni tot invoering van de consumptiecheque.   Daar waar de overheid er in het begin niet afkerig tegenover stond om deze ook toe te kennen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie, besliste men echter later deze niet toe te kennen en zich te alliëren aan de beslissing van het openbaar ambt.

Het zal u ongetwijfeld al ter ore gekomen zijn dat men in andere omringende landen wel voorziet in extra steunmaatregelen voor de politie.  Zo werd recent ook de beslissing genomen in Nederland om aan alle politiemedewerkers een bonus toe te kennen van 300 euro netto. De minister van Veiligheid motiveert dit als volgt: “als blijk van de waardering van de solidariteit en betrokkenheid die zij de afgelopen tijd hebben laten zien”.

Volgens hun minister “is de werkdruk en onderbezetting bij de politie een groot zorgpunt, maar leveren de politiemedewerkers een „bovenmenselijke prestatie” in deze coronatijd”. 

Een herkenbare situatie, niet ?

Enerzijds lijkt het ons zeer logisch dat de overheid, die zelf ook werkgever is uiteraard – die deze terechte steunmaatregel invoert en de werkgevers oproept en motiveert om deze toe te kennen aan zijn werknemers – deze ook toekent aan zijn eigen werknemers. Het zou eerder onlogisch zijn en niet-consequent om het omgekeerde te doen.

Anderzijds lijkt ons de “waarderingstoeslag”, zoals het in Nederland wordt genoemd, ook een terechte blijk van waardering naar de politie.

Daarom heeft VSOA Politie nogmaals het initiatief genomen om de minister van Binnenlandse zaken aan te schrijven met een concreet voorstel dat wij als punt zullen laten inschrijven op de dagorde van het onderhandelingscomité :

  • Deze consumptiecheque alsnog toe te kennen als werkgever, en daarbij de logica van de invoerende overheid te volgen, aan het voltallig personeel van de geïntegreerde politie.
  • Deze cheque te financieren met de onderbenutte budgetten en daarmee het Nederlands voorbeeld te volgen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..