Copernicus : Kwijting professionele burgerlijke aansprakelijkheid

Zaventem, 15 december 2010

Procedure « Copernicus ».

Zoals u weet, zal onze actie tegen de Belgische Staat nog voor het einde van dit jaar betekend worden.
In dit verband willen wij u aantonen welke aanzienlijke inspanning uw vakvereniging doet.

Inderdaad, terwijl andere organisaties de staat dagvaarden in naam van 3 collega’s, hebben we besloten om al onze leden, zowel van de federale als de lokale politie, de mogelijkheid te bieden om in de procedure te stappen.

Zo zal uw vakvereniging het geheel van de gecreëerde kosten betalen met name :

– De betekening van de huidige dagvaarding ;
– De kosten om de zaak op de rol te plaatsen ;
– De kosten en honoraria van de advocaten .

Wij zijn eveneens van mening, om u een volledige dienstverlening te verstrekken, deze dagvaarding te moeten vervolledigen, voor zover een eerste vonnis van samenhang zou uitgesproken worden, door een groot aantal bijkomende dagvaardingen die het risico inhouden voor gebeurlijk hoogoplopende rechtsplegingvergoedingen.

Het spreekt voor zich dat een enkel lid dergelijke kosten niet kan dragen, daarom dat we een dergelijke inspanning leveren.

Evenwel kunnen wij bovendien niet de burgerlijke aansprakelijkheid van de advocaten laten waarborgen rekening houdend met het belang van de globale inzet. U zult begrijpen dat geen enkele advocaat een dergelijk geschil zonder verzekering kan dragen.

Derhalve, de enige inspanning die wij u vragen is om ons volgende tekst per mail of per post te sturen om de advocaten, die het dossier beheren, te ontlasten van elke willekeurige burgerlijke aansprakelijkheid.

Bij gebrek deze kwijting van professionele burgerlijke aansprakelijkheid binnen de termijn van een maand te ontvangen, zullen wij niet aan de advocaten kunnen vragen om de verdediging van uw belangen voort te zetten.

Formulier kwijting in pdf 
* * *

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..