COPERNICUS: INFO & MANDAAT

COPERNICUS: INFO & MANDAAT


Geachte leden,
(ENKEL OPERATIONEEL KADER)

 
In het kader van het vonnis van 28 september 2010 met betrekking tot de “copernicuspremie”, wil het VSOA politie het nodige doen opdat onze leden van dit vonnis zouden kunnen genieten. Wanneer men op onderstaande linken klikt zal men volgende documenten vinden :

1. Een korte verklarende tekst met betrekking tot het vonnis.
2. Een mandaat in te vullen door de leden.

Gelieve te willen opmerken dat het mandaat ons dient te worden terug gestuurd uiterlijk op 03 december. Deze dienen enkel met de post te worden opgestuurd naar Minervastraat 8 te 1930 Zaventem ter attentie van de Nationale dossierbeheerder Lispet Emmanuel.

Tevens zal ieder lid van het operationeel kader binnen de 15 dagen een persoonlijk schrijven, met twee bijlagen, toegestuurd krijgen op zijn thuisadres.

Het ontwerp van dagvaarding zal te raadplegen zijn op onze website vanaf 15 november 2010.

Gezien de vele vragen terzake lijkt het ons aangewezen nogmaals te preciseren wie in feite betrokken is in het kader van de uitspraak, en wie kan overgaan tot dagvaarding ?

Het gaat over het lid van het operationeel kader,

  • Dat sinds 2002 nog steeds werkzaam is bij de lokale politie of de federale politie, ongeacht de evolutie van zijn loopbaan (overgang van het ene korps naar een ander korps)
  • Dat na 2002 werd gepensioneerd, voor de jaren gepresteerd na 2002
  • Dat na 2002 ontslag nam (of kreeg), voor de jaren gepresteerd na 2002
  • Dat na 2002 overleed, voor de jaren gepresteerd na 2002, op voorwaarde dat de erfgenamen zich kenbaar maken via notariële akte
  • Dat, ná 2002 maar vóór 2008, werd aangeworven bij de geïntegreerde politie (lokale of federale politie).
Vincent Gilles en Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter en Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..