24.03.2011

Copernicus….. Nieuws van de dag

Heden 23/03/11 werd de eerste zitting gehouden aangaande het dossier Copernicus. Deze zitting van de rechtbank betrof de technische modaliteiten in verband met de rechtspleging en duurde niet zeer lang.

Inderdaad, de Voorzitter van de 21ste kamer bij de rechtbank van de eerste aanleg te Brussel besliste om de zitting ten gronde uit de stellen naar de maand september. Het doel van dit uitsel is alle partijen ( lees politizones) de tijd te geven zich voor te bereiden op de debatten.

Verder nieuws zal volgen …

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle