Copernicus : Stand van Zaken

justitiepaleis

Eind september, hebben wij u ingelicht omtrent de eerste debatten, dewelke plaatsvonden in de 15de Kamer op de Rechtbank van Eerste Aanleg te BRUSSEL.

Om een goed beeld te kunnen vormen wat onze procedure inhoudt, moet u zich voorstellen dat enkel al de lijst van al de leden VSOA Politie dewelke zich gemeld hebben om op de dagvaarding te staan, zo’n 500 pagina’s telt ! Er zijn meer dan zeventig (!) advocaten betrokken in deze zaak om de Belgische staat of één of meer van de 196 zones te verdedigen.  Bij elke conclusie die zal neergelegd worden, dient men bovenop de 20 pagina’s van conclusies, telkens de 500 pagina’s met aanvragers (leden VSOA) toe te voegen en telkens naar de 197 verweerders (Belgische Staat en zones) te zenden.  De agenda die vooropgesteld werd betreft 6 maand, hetgeen betekent dat tussen elke neerlegging van besluiten er zes maand tijd wordt gegeven om een wederantwoord te bieden.  Wat in de praktijk betekent dat onze procedure op zijn minst 24 maand zal duren … en heel wat papier zal doen verzetten.
Maar er zijn ook andere procedures.  Die van ACV-OD, ACOD en NSPV dewelke een veel mindere omvang kennen.  Daaromtrent werd u misschien reeds gecontacteerd door een lid van één van deze organisaties dewelke wil overstappen naar onze organisatie.  Men moet duidelijk stellen aan deze kandidaat leden dat dit mogelijk is, maar dit enige administratie vergt en het risico inhoudt dat  men een deel van zijn rechten kan verliezen. Immers, wanneer men deel uitmaakt van de lokale politie – gelet op de wettelijke en specifieke verjaringstermijn – is elke maand die voortaan voorbijgaat verloren. En dus de overgang naar het VSOA Politie, en de toetreding tot onze procedure, op geen enkele manier kan garanderen dat dit verlies kan gerecupereerd worden.  We staan er op om duidelijk en eerlijk te zijn met iedereen.
Vervolgens blijft er ook nog de procedure in beroep van Sypol over.  Deze werd nog steeds niet op de rol ingeschreven.  Dit betekent dat deze procedure nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van enig debat.  Dit kan dus nog enige tijd in beslag nemen.

Dit element weegt uiteraard zeer zwaar door in de onderhandeling met de Minister van Binnenlandse zaken (en van de regering gezien de budgettaire impact van Copernicus).  Daar moeten we uiteraard rekening mee houden, niettegenstaande dit ons niet zal beletten om initiatieven te nemen.

Want wij zullen initiatieven nemen en zullen u daar uiteraard van op de hoogte houden.

 

Vincent Gilles                                                                                             Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                                                                                   Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                                                                          +32485184952

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..