Copernicus : Voormalige leden syndicaat ACV Openbare Diensten

art1

Zaventem, 7 januari 2013

Voormalige leden van het syndicaat ACV Openbare Diensten die onze syndicale organisatie hebben vervoegd, hebben ons op hoogte gebracht van een brief dd.03 januari 2013 die hen verstuurd is door advocaat Pascal LAHOUSSE. Deze brief vermeldt dat er in hun dossier geen beroep zal aangetekend worden door het ACV-OD tegen de ongunstige beslissing bekomen in eerste aanleg. Tevens wordt een forfaitair bedrag van 700 euros, ter dekking van kosten en honoraria, gevraagd ten gevolge van hun vertrek bij het ACV-OD.

Wij hebben onze raadsheer, zijnde kabinet ‘Vincent De Wolf et associés’, gemandateerd om advocaat Pascal LAHOUSSE te interpelleren aangaande enerzijds de wettelijke of reglementaire basis waarop hij zich steunt om de kosten en honoraria te reclameren aan de voormalige leden van het ACV-OD en anderzijds om ons te bevestigen dat de dossiers waarvoor het ACV-OD beslist heeft om geen beroep aan te tekenen tegen de ongunstige beslissing bekomen in eerste aanleg, weldegelijk welbepaalde politiezones aanbelangt en niet enkel de individuele gevallen van onze nieuwe leden die voorheen aangesloten waren bij het ACV-OD.

In elk geval raden wij onze belanghebbende leden aan om geen kosten en honoraria te betalen en dit in afwachting van een antwoord aan het schrijven van onze raadsheer.

Wij brengen u spontaan terug op de hoogte van zodra er klaarheid is in dit dossier.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..