Copernicus – Wie is betrokken in dit vonnis ?

Gezien de vele vragen terzake lijkt het ons aangewezen nogmaals te preciseren wie in feite betrokken is in het kader van de uitspraak, en wie kan overgaan tot dagvaarding ?

Het gaat over het lid van het operationeel kader,

  • Dat sinds 2002 nog steeds werkzaam is bij de lokale politie of de federale politie, ongeacht de evolutie van zijn loopbaan (overgang van het ene korps naar een ander korps)
  • Dat na 2002 werd gepensioneerd, voor de jaren gepresteerd na 2002
  • Dat na 2002 ontslag nam (of kreeg), voor de jaren gepresteerd na 2002
  • Dat na 2002 overleed, voor de jaren gepresteerd na 2002, op voorwaarde dat de erfgenamen zich kenbaar maken via notariële akte
  • Dat, ná 2002 maar vóór 2008, werd aangeworven bij de geïntegreerde politie (lokale of federale politie).

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..