Copernicuspremie : verslag van de zitting dd 24-03-2011

Zaventem, 25 maart 2011

Copernicuspremie : verslag van de zitting dd 24/03/2011

Zoals aangekondigd was de zitting voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (ivm de copernicuspremie – vervolg) vastgelegd op datum van 24 maart 2011.

Deze zitting ging over de gedwongen tussenkomst van de 196 zones. Een twintigtal advocaten uit de drie regio’s van het land vertegenwoordigden de verschillende zones.

Wij hebben ondertussen vernomen van de raadsman van de Belgische staat dat er op 25/02/2011 beroep werd aangetekend tegen het vonnis van 28 september 2010. Deze zaak, waar wij niet in betrokken zijn, doch die zonder twijfel veel invloed zal hebben op onze actie, zal ingeleid worden op 1 april 2011 voor het Hof van Beroep te Brussel.

De voorzitter van de 21 ste kamer van de Rechtbank van eerste aanleg, heeft geoordeeld dat het opportuun was om een nieuwe datum vast te leggen voor een volgende zitting op datum van 29 september 2011. Op deze datum zal er een tijdschema, mbt het uitwisselen van de besluiten, bekrachtigd worden.

Het spreekt voor zich dat we u op de hoogte zullen houden van het dossier en eventuele termijnen.

Lispet Emmanuel
Vast afgevaardigde

Verantwoordelijke juridische dienst
VSOA Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..