Copernicuspremie voor de Politie : VSOA Politie gaat over tot actie !

Een ingrijpend vonnis heeft eind september enorme verwachtingen teweeggebracht bij de Politiemensen. Deze beslissing bepaalt dat de Politiemensen recht hebben op het zogenaamd aanvullend vakantiegeld zoals van toepassing in het openbaar ambt, en dit met terugwerkende kracht tot 2002. Er wordt gesproken van een rechtzetting die kan oplopen tot 10.000 euro bruto. Momenteel komen enkel die personeelsleden in aanmerking (+/- 1800 politieambtenaren) dewelke de procedure hebben gewonnen, maar meer dan 28.000 andere politiemensen verwachten ook deze regularisatie.

Het VSOA politie, de grootste Politievakbond, heeft een verplichting ten opzichte van hun leden. Wij dienen dan ook, als het niet kan via onderhandelingen dan moet het via de juridische weg, er voor te zorgen dat de rechten van onze leden gevrijwaard worden.

Nadat wij de regering tevergeefs hebben verzocht om de onderhandelingen te starten, waar niet werd op ingegaan onder het voorwendsel van geen lopende zaak, bleef er voor het VSOA Politie slechts nog één mogelijkheid over: de collectieve dagvaarding.

Deze namiddag heeft het VSOA Politie een dagvaarding neergelegd met 11.000 namen. De eerste debatten zullen plaatsvinden op 31 januari 2011.

Vincent Houssin
Nationale Ondervoorzitter
+32475304864

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..