Datum benoeming aspirant inspecteurs: VSOA Politie zorgt voor een oplossing

20.09.2019

Het probleem stelde zich bij de aspiranten (start van de basisopleiding op 1 juni 2018) die niet slaagden voor de eerste zittijd. De herexamens werden wel nog afgenomen binnen de voorziene termijn in de maand juni 2019, maar in 4 politiescholen vonden de deliberatiecommissies plaats na 1 juli 2019. Dit had tot gevolg dat, ondanks de aspiranten geslaagd waren voor het herexamen, zij benoemd werden op 1 augustus 2019. Door de invoering van de maatregelen van het sectoraal akkoord vanaf 1 juli 2019 zouden er 82 betrokken aspiranten geen recht meer hebben op de vanaf dan geschrapte toelagen en vergoedingen.

Aangezien deze 82 aspiranten het slachtoffer werden van het feit dat de overheid er niet in slaagde om in 4 politiescholen de deliberatie te organiseren voor 1 juli 2019 hebben wij dit punt geagendeerd op het hoog overlegcomité.

De overheid zal op onze argumentatie de benoemingsdatum voor de 82 betrokken aspiranten wijzigen naar 1 juli 2019. Voor de personeelsleden van de federale politie zal dit onmiddellijk gebeuren. Voor de personeelsleden die op het einde van hun opleiding werden aangewezen voor de lokale politie zullen de politiezones worden aangeschreven om een rechtzetting uit te voeren. De lokale rechtzetting kan met enige vertraging plaatsvinden afhankelijk van de zittingen van het politiecollege of -raad.

Ingevolge onze tussenkomst zal er dus een rechtzetting gebeuren van de betaling van de wedde én van de gepresteerde weekend- en nachturen in de maand juli 2019. Deze zullen vergoed worden op basis van de weddeschaal B1 i.p.v. van de scholingsgraad HUA1.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..