De exitstrategie

29.04.2020

Tijdens de vergadering van het hoog overlegcomité van vandaag heeft de overheid met spoed een nota van de COVID-taskforce voorgelegd m.b.t. de maatregelen die in het kader van de exitstrategie moeten worden genomen.

De discussie had als doel om onze opmerkingen op deze ontwerpnota te aanhoren voor eventuele wijzigingen en publicatie … morgen. De methode is niet gebruikelijk, maar gezien het belang van wat er op het spel staat, had dit aanvaard kunnen worden als de uitkomst van de discussie uw belangen zou respecteren.

VSOA politie is het echter niet eens met deze ontwerpnota om volgende redenen:

  • Deze nota is tegenstrijdig met de omzendbrief GPI 94 die duidelijk stelt dat alles wat uit de taskforce komt, uitgevoerd dient te worden. De nu voorliggende nota stelt echter dat een mandataris (federaal of lokaal) die de maatregelen niet wil uitvoeren in dergelijk geval een BOC dient te organiseren. Dit is toch de wereld op zijn kop!
  • Sommige bepalingen van deze nota MOETEN, in overeenstemming met de syndicale wetgeving, ONDERHANDELD worden in het onderhandelingscomité… en niet alleen worden overlegd;
  • De algemene regel die tot nu van toepassing is dat men verlof kan annuleren, wordt na 19 april gekoppeld aan een akkoord van de functionele meerdere, rekening houdend met de behoefte van de dienst.

De overheid heeft al voor het overleg besloten deze nota morgen te publiceren… deze ontwerpnota wordt dus werkelijkheid. De overheid heeft zich evenwel geëngageerd om rekening te houden met onze opmerkingen.

Wij zullen dus veel reacties mogen verwachten op de uitvoering van deze blanco cheque. Er zijn namelijk mandatarissen die snakken naar een “normale toestand” terwijl we nog steeds in het midden van een gezondheidscrisis zitten.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..