15.01.2020

De financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor politieagenten is verzekerd

De financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor politieagenten is verzekerd

De financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de lokale politie voor 2020 is wellicht verzekerd. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde een wetsvoorstel (van MR) in die zin goed. Het gaat om een bedrag van zowat 46 miljoen euro.

PS en sp.a kregen met steun van Ecolo-Groen en PVDA een amendement op het MR-wetsvoorstel goedgekeurd, waardoor de kosten voor de federale begroting zouden zijn.

De plenaire vergadering van de Kamer moet zich nog uitspreken over het voorstel.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle