De maat is vol, genoeg onbestraft geweld tegen politie!

Na de gebeurtenissen van voorbije maanden die aanleiding gaven tot diverse artikelen in de media (audiovisuele en geschreven pers) en argument is voor het VSOA Politie de maat vol.
Het incident waarbij een collega uit het Brusselse buiten dienst naar huis werd gevolgd en nadien aangerand, bestolen en bewerkt met een cutter door een groep jongeren en nu een groep jongeren die een achtervolging van een politiepatrouille deed mislukken door de tussenkomende patrouille te bestoken met allerhande materiaal zodat er misdadigers de vlucht konden nemen waren de laatste uit één uit de lange lijst. Deze lijst is nu te lang aan het worden, het einde niet in zicht.
Het VSOA Politie wil niet medeplichtig zijn aan een uitbreiding van deze lijst zonder deze problematiek aan te kaarten aan onze politieke en justitionele overheden en oplossingen te eisen.

Wanneer zal men inzien dat geweld plegen tegen politiemensen een aanranding is op de maatschappij. De politiek en justitie moeten nu eindelijk begrijpen dat het de politie is die de openbare veiligheid voor ieder burger moet verzekeren en die dus in eerste lijn geconfronteerd wordt met verdachten, misdadigers. Onze politiemensen moeten beschermd worden met alle mogelijke wettelijke middelen. Ik val in herhaling, maar kan het niet genoeg zeggen, wij eisen een “zero tolerance” voor geweldsdelicten tegen politiemensen. Aan een politieman wordt niet geraakt! Doet men het toch moet men er de gevolgen van kennen en dragen.
Volgens het VSOA Politie is het belangrijk om gevaarlijke individuen achter de tralies te zetten en te houden dit in het belang van de maatschappij en de veiligheid van onze politiemensen.

Zoals onze Nationale Ondervoorzitter al heeft gesteld, zal gezien de huidige situatie het VSOA Politie haar leden uitnodigen om ALLE feiten van zwaar geweld, gepleegd tijdens de uitoefening van het ambt of in relatie met hun ambt, waarvan zij het slachtoffer werden, kenbaar te maken. Dit ten einde de evolutie op gerechtelijk gebied te kunnen opvolgen. Desnoods zullen wij zelfs de tekorten en gebreken kenbaar maken aan het publiek.

Het is vijf voor twaalf voorbij, de maat is vol!

Peter Vanisterbeek
Nationaal informatiedirecteur.
Dir.info@vsoa-pol.be
0497.057.468.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..