De openbare ONVEILIGHEID is een realiteit in de Brusselse regio !

Zaventem, 7 maart 2010 – Persmededeling

Eens te meer heeft het geweld en de onveiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voorpagina’s van de media gehaald. De feiten gepleegd te Ukkel op zaterdagmorgen zijn het werk van individuen die geen enkel respect hebben voor een mensenleven en die tijdens een hold-up en hun vlucht gebruik maakten van buitensporig geweld met de dood van een onschuldige moeder ten gevolg. Onze gedachten gaan in eerste instantie naar de slachtoffers en hun familie.
Eens te meer is de burger het slachtoffer van misdadige handelingen van zekere individuen zonder scrupules.

Nochtans moeten we ook stilstaan bij de interventie van de twee Agenten van Politie, die zonder twijfelen de twee daders hebben ingerekend, ondanks het feit dat ze ongewapend waren en dus niet in staat om zich te verdedigen noch het leven te beschermen van derden. Een mooi voorbeeld van dienstplicht en moed, met gevaar voor eigen leven.

VSOA Politie zal op 10 maart aanstaande tussenkomen bij de Minister van Binnenlandse Zaken tijdens het onderhandelingscomité zodat zij de nodige maatregelen treft om de veiligheid van de Agenten van Politie op een optimale wijze te vrijwaren. Wij hadden dit dossier reeds ingediend in juni 2009 bij de Minister van Binnenlandse Zaken !!!

Hen de nodige middelen, om hun eigen veiligheid en die van de burger te verzekeren, NIET ter beschikking stellen zou in het huidige klimaat van groeiend geweld, kunnen beschouwd worden als een zware politieke fout.

Alain Ysebaert
Nationaal ondervoorzitter
Gsm 0485534158

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..