06.11.2019

De overdracht van de verloven 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020

De overdracht van de verloven 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020

Vandaag werd tijdens het hoog overlegcomité 240 de omzendbrief GPI overlegd m.b.t. de overdracht van de verloven 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020.

Het niet genomen vakantieverlof van 2019 kan voor alle personeelsleden van de politiediensten onvoorwaardelijk kan worden genomen t.e.m. 30 april 2020.

In 2020 vallen er twee wettelijke feestdagen (15 augustus en 1 november) en twee reglementaire feestdagen (15 november en 26 december) op een zaterdag of een zondag.

Voorstel is om één brugdag, voor alle personeelsleden van de politiediensten, vast te leggen op 22 mei 2020 en om de drie resterende dagen toe te voegen aan de verloffiche. Deze drie dagen kunnen dan worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.

De vakorganisaties vroegen een verlenging van de overdracht van het niet opgenomen verlof tot eind 2020 maar na twee schorsingen bleef de overheid bij haar standpunt. De vier vakorganisaties hebben daarom een negatief advies uitgebracht.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle