De overdracht van de verloven 2022 en de toekenning van sommige verloven in 2023

19.10.2022

Vandaag werd tijdens het hoog overlegcomité 318 de omzendbrief GPI overlegd m.b.t. de overdracht van de verloven 2022 en de toekenning van sommige verloven in 2023.

Het niet genomen vakantieverlof van 2022 kan voor alle personeelsleden van de politiediensten onvoorwaardelijk kan worden genomen t.e.m. 31 december 2023. Vanaf 2023, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, kunnen de niet-opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof worden opgenomen tot en met 31 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het jaarlijks verlof is toegekend.

In 2023 vallen er twee wettelijke feestdagen (1 januari en 11 november) op een zaterdag of een zondag.

Voorstel is om twee brugdagen, voor alle personeelsleden van de politiediensten, vast te leggen op 19 mei en 3 november 2023.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..