De recherchevergoeding voor sommige leden van de gewezen rijkswacht, sommige leden van de gewezen gemeentepolitie alsook sommige leden van pilootzones.

Brussel, 30/04/2008
De recherchevergoeding voor sommige leden van de gewezen rijkswacht, sommige leden van de gewezen gemeentepolitie alsook sommige leden van pilootzones.
WAT EEN OVERWINNING VOOR VSOA-POLITIE !!!!!
Met dank aan Patrick De Bruyn, Eric Roos en Meester Crispyn

Een oud verhaal wordt actueel.

Sommige leden zullen zich herinneren dat VSOA ooit de namen vroeg van personeelsleden van de gewezen rijkswacht, gewezen gemeentepolitie, alsook personeelsleden van pilootzones, welke werkzaam waren in een onderzoeksdienst of recherche van een rijkswachtbrigade, een gemeentepolitie of een pilootzone en dit in de periode 1/4/2001 tot de opstart van de politiezones.

Deze oproep was het gevolg van het feit dat de betrokkenen aanspraak konden maken op de recherchevergoeding zoals die thans bestaat in het statuut en dit voor de hierboven vermelde periode, ingevolge het feit dat de syndicaten daarover een akkoord hadden afgesloten met de overheid, vastgelegd in een protocol. Dit akkoord zou hebben moeten leiden tot een overgangsartikel in het Ministerieel Besluit gekend onder de naam “Dino”.

Wat bleek echter?

De tekst gepubliceerd in het staatsblad was gans anders dan deze vervat in het protocol en de personeelsleden waarover een akkoord bestond vielen uit de boot. In feite werden de vakbonden ferm bedrogen door de overheid, hetgeen niet zonder gevolgen kon blijven.

Onze afgevaardigde en gedupeerde Patrick De Bruyn diende met behulp van onze VSOA jurist hiervoor een verzoekschrift in bij de Raad van State. Tezelfdertijd startte VSOA-Politie een burgerlijke procedure voor alle gedupeerden waarvan wij de namen konden achterhalen.

De Raad van State sprak zich uit en erkende het feit dat de gepubliceerde tekst niet die was waarover een akkoord bestond en vernietigde het gepubliceerde artikel in kwestie.

Nu kwam het erop aan om alle gedupeerden in hun rechte te herstellen. VSOA-Politie bond de kat de bel aan op het onderhandelingscomité van 23 april 2008. In een vurig en juridisch goed onderbouwd pleidooi, werd geëist dat de overheid diende terug te komen met de onderhandelde tekst.

En zie……vandaag 30 april 2008 heeft de overheid onze eis ingewilligd. Dit betekent dus dat alle betrokkenen (alle gewezen rijkswachters, alle gewezen leden van de gemeentepolitie, alle personeelsleden tewerkgesteld in een pilootzone, die tewerkgesteld waren in een onderzoeksdienst van een rijkswachtbrigade, in een recherche- of onderzoeksdienst van een korps van gemeentepolitie of in een recherchedienst van een pilootzone) voor de periode 1/4/2001 tot de opstart van de politiezone, begunstigde zullen worden van de zogenaamde recherchevergoeding.

Onze volharding heeft voor wellicht enkele honderden gedupeerden vruchten afgeworpen. Zij zullen bekomen waarop zij ingevolge een protocol recht op hadden doch waarvan zij helaas onthouden werden ingevolge een intellectuele oneerlijkheid van jewelste vanwege de overheid.

Van zodra de tekst zal verschenen zijn in het Staatsblad (en uiteraard niet eerder) zal VSOA-Politie alle procedures beëindigen.

Ik dank in het bijzonder onze afgevaardigde Patrick De Bruyn die het lef had een procedure te beginnen bij de Raad van State. Ik dank tevens VSOA jurist Eric Roos voor de perfecte insteken die hij gaf en die het mogelijk maakte de overheid te overtuigen met steekhoudende juridische argumenten. En ik dank ten slotte onze advocaat Meester Crispyn die in deze een onmisbare steun verleende in de procedures.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..