De strijd tegen het geweld waar politieambtenaren slachtoffer van zijn : vervolg en informatie …

post_img_3

Zaventem, 7 augustus 2012 – Persmededeling

De strijd tegen het geweld waar politieambtenaren slachtoffer van zijn : vervolg en informatie …

Wij stellen vast dat burgerbewegingen zich ontwikkelen (blogs, Facebook groepen, steunbetuigingen per telefoon/post…) als gevolge aan de aankondiging van onze stakingsaanzegging ter ondersteuning van de ontwikkeling van een globaal plan tegen geweld op politieambtenaren.

Wij zijn verheugd om vast te stellen dat de bevolking de politieambtenaren steunt in deze nobele strijd, en zijn trots dat we de oorzaak zijn van deze elektroshock.

Nochtans moet het ook duidelijk zijn dat we niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen van alles wat deze burgerbewegingen genereren.

Wat ons betreft, voor alle duidelijkheid, willen wij de in plaatsstelling van een globaal plan – wij hebben een voorstel neergelegd (consulteerbaar op onze site : Nieuws/Visie) bij de minister die het plan genegen was – gericht op twee thema’s :

– De verbetering van de bescherming van de politieambtenaren;

– Het invoeren van een reële en volledige bijstand in geval van onheil (bijstand van de politieagent of zijn rechthebbenden).

Dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. En als mevrouw Milquet reeds initiatieven heeft ondernomen, menen wij te moeten vaststellen dat zij moeilijkheden ondervindt. Alles start met de oprichting van een rondetafelconferentie met de juiste actoren.

Het belang van de stakingsaanzegging – sedert gisteren in gemeenschappelijk front met het NSPV, ACV-OD en ACOD – is druk uitoefenen op de regering (opdat deze de acties van mevrouw Milquet zou ondersteunen) en op de andere onvermijdelijke actoren (zoals korpschefs, magistraten, …).

De uitdaging achter deze stakingsaanzegging is het verkrijgen van garanties :

1. Voor de precieze vastlegging van de actoren aan de rondetafel ;

2. Voor de aanwijzing door deze actoren van een naar behoren gemachtigde persoon ;

3. Voor een planning van de debatten.

Als wij garanties krijgen, zullen we de stakingsaanzegging opschorten teneinde tijd te laten om de engagementen de concretiseren.

Als we niet de gewenste garanties krijgen, dan zullen we de aanzegging activeren.

Het is duidelijk dat we, aanvankelijk, niet zinnens zijn om (massale) acties te organiseren. Nochtans nemen wij nota van de steun van de bevolking en als wij acties moeten organiseren, zullen wij daar uiteraard rekening mee houden.

Nogmaals, dit globaal plan tegen geweld zal heel wat tijd nemen vooraleer in voege te treden. Men moet dus goed begrijpen dat er geduld zal nodig zijn om het reeds gedane werk niet te verwoesten.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter +32475304864

Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..